İş Başı Gözlem

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1901 yılında kurulmuş Avrupanin en prestijli okulları arasındadır. Ülkenin en zeki öğrencilerinin özel sınavlara tabi tutularak kabul edildiği okulda öğrenciler yetenek ve ilgi gruplarına ayrıştırılarak özel eğitime tabi tutulurlar gerekli durumlarda öğrenciler okulun bağlantılı olduğu dokuz Üniversiteden hocalar gelerek öğrencilerin monte edildiği çalışma gruplarında yada birebir dersler verirler. Dünya bilim olimpiyatlarında 265 öğrencisi ödül alabilmiş Dünyanin tek okuludur. Okulumuz Ayrıca öğretmen uygulama merkezidir çeşitli üniversitelerden mezun olmuş öğretmen adayları burada deneyimli öğretmenler eşliğinde derslere katılırlar. Kurum ayni zamanda Eğitim müfredat geliştirme merkezidir. Bir çok ulusal ve Uluslararası program da yer almıştır. Okulumuz Türkiye’deki fen Liseleri mantığında çalışıp ülkenin en prestijli okuludur. Yeteneklerine göre öğrencilerini ülkedeki çeşitli üniversitelerle koordineli çalışarak meslek elemanları yetiştirmeye yardımcı olur. Bilgisayar, Matematik, Fizik, Kimya, Müzik, Resim ve Beden eğitimi alanlarında öne çıkmıştır.

Yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre, kişiselleştirilmiş birey veya farklı gruplar ile müfredat ve müfredat dışı faaliyetlerin grubun düzeyine uygun olarak şekillenmesini sağlar. profesyonel yönetim entegrasyonu aracılığıyla öğrenme sorunları olan ya da sosyal açıdan dezavantajlı olan öğrencileri destekleyen bir kurumdur. Gelişmiş, yaşa uygun ve öğrencilerin konu bilgisinin derinliğine uygun(çerçeve müfredat, yerel müfredat);gibi planlamalar ile eğitimin bireysel iletilmesi gereksinimlerine (eğitim koçluğu)uygun olarak öğretim elemanları sağlar. Farklı insanlar arasında demokratik ve karşılıklı alışveriş anlayışı ile, çeşitli Avrupa ve Avrupalı olmayan kültürlerle işbirliğini önemser. Öğretmen donamımı ve günümüz şartlarına hizmet etme , yenilenme ve dinamizm ilkesi vizyonuna sahip bir kurumdur. Yerel ve uluslararası düzeyde kursiyerler , öğretmenler için kültürler arası eğitim ve faaliyetleri organize etmektedir.